Dārznieks- Ziedu audzēšana

Ziedu audzēšana

Ziedu un ziedu stādu audzēšana, izplatīšana mazum un vairumtirdzniecībā 

Dārznieks- Dārzeņu audzēšana

Dārzeņu audzēšana

Tomātu, gurķu tirdzniecība, kā arī tomātu, gurķu un piparu stādu tirdzniecība

Dārznieks- Ziedu veikali

Ziedu veikali

Ziedu un stādu mazumtirdzniecība

"Dārznieks"

  • Ģimenes uzņēmums Z/s “Kliģeni” tika dibināts 1992. gada 18. martā ar mērķi nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu.

  • Esam jauna uz inovācijām tendēta komanda.

"Dārznieka" jaunumi

ES projekti

Projekts "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu" (Nr. 18-00-A01612-000017) ir veiksmīgi noslēdzies un par sadarbības ietvaros iegūtajiem rezultātiem informācija pieejama žurnālā "Agro Tops" Nr.10.”Skatīt šeit

“ZS “Kliģeni” dārzeņu siltumnīcās noris pētniecības projekta īstenošana.


Projekts "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu" (Nr. 18-00-A01612-000017) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.


Projekts tiek realizēts ar mērķi izpētīt un noteikt optimālus augšanas apstākļus segtajās platībās – siltumnīcās izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm.


Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.-31.08.2021.


Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte, struktūrvienība Bioloģijas institūts


Projekta partneri:

SIA “Getliņi EKO”,
z/s „Kliģeni”,
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Augu Aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihort”


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.


Atbalsta Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienests.”

“ZS “Kliģeni” dārzeņu siltumnīcās noris pētniecības projekta īstenošana.

Projekts "Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde" (Nr. 18-00-A01620-000006) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.


Projekta partneri:

SIA “Latgales loģistika”,

Z/S „Kliģeni”,

Biedrība “Latvijas dārznieks”,

Malnavas koledža,

Rīgas Tehniskā universitāte.


Atbalsta Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienests.”